Depo Konteyner Satış & Kiralama

NOREX KONTEYNER


DEPO AMAÇLI MİLLİ KONTEYNER SATIŞ VE KİRALAMA

Iso yük Konteynerleri  Türkiye ye gümrük girişleri  geçici ithal kanununa göre yapılmakta olup 6 + 6 ay uzatma  toplam 12 ay Türkiye de kalmalarına müsaade edilmektedir. 12 ay sonra Türkiye dışına ihraç yoluyla tekrar çıkarılması gerekmektedir.

Bu konteynerler Türkiye ye KTF ( Konteyner Takip Formları ) ile giriş yapmakta olup çıkışları da yine bu formlar üzerinden gümrük müdürlüklerince takip edilmektedir.Bu nedenle Türkiye de depolama amacı ile  sınırsız süre konteyner kullanımı için millileştirilmiş gümrük idaresine vergileri gümrük beyannamesi düzenlenerek ödenmiş konteynerler kullanılabilir.

Norex stoklarında bu şekilde resmi evrakları olan millileşmiş konteynerler bulundurmakta satmakta ve kiralamaktadır.Genelde bu konteynerleri firmalar depolama amaçlı talep etmekte olup firmamız bu depolama ihtiyaçları için uygun millileşmiş konteynerleri temin etmektedir.