Iso Yük Gemi Konteyner Türleri

NOREX KONTEYNER


KONTEYNER HAKKINDA 

Konteyner, uluslarası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır. Konteyner, içindeki malzeme boşaltılmaksızın farklı taşımacılık şekilleriyle taşınabilir. Konteyner boyutları ISO 6346 standartıyla belirlenmiş çeşitli farklı ölçülerde olabilmektedir. Günümüzde dünya çapında farklı amaçlar için kullanılmakta olan 17 milyon konteyner olduğu düşünülmektedir.Genellikle konteyner kapasitesi TEU adı verilen 20 foot konteyner adetiyle belirtilir. 

TARİHÇE

Çelik konteynerlerin standardizasyonu 1950'li yıllarda ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilmiştir. İlgili ISO standartları 1968-1970 yılları arasında yayınlanmıştır. Ticari deniz taşımacığında günümüz standartlarında ilk taşıma 1956 yılında Amerikalı girişimci Malcolm McLean tarafından yapılmıştir. 1972 yılında yayınlanan hükümetlerarası denizcilik konvansiyonu ile konteyner taşımacılığı düzenlenmiştir. 

Konteynerlerde CSC belgesi nedir? 

CSC belgelendirme Convention for Safe Containers uluslar arası anlaşma kapsamında konteynerin taşıma ya elverişli& güvenli olduğuna dair belgelendirmedir. CSC plate konteynerin kapısında sol alt köşede bulunur ve üzerinde yanda gördüğünüz bilgiler yazılıdır. CSC belgesini bu alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar yapabilir. Konteynerlerin CSC'ye göre periyodik kontrolleri her 2,5 senede en az bir kez gerçekleştirilir. 

TÜRLERİ VE ÖLÇÜLERİ

Taşınan yüke göre çok değişken konteyner türleri mevcuttur. Özellikle bozulması muhtemel tüketim malzemelerinin taşınması için soğutmalı konteynerler bulunmaktadır. Sıvıların taşınabilmesi için tank içeren konteynerler, üst kısımdan yükleme/boşaltma kolaylığı sağlamak için üzeri açık konteynerler vardır. Öne çıkan konteyner türleri şunlardır:

 konteyner-turleri-olculeri